Slagelse Menighedspleje, som er et samarbejde mellem de fire bykirker, Antvorskov, Nørrevang, Sct. Mikkels og Sct. Peders kirker, om kirkeligt/socialt arbejde i Slagelse By søger daglig leder af Kaffestuen "Stedet" i Herrestræde 26 pr. 1. januar 2019.


Stedet har eksisteret siden 1983 på forskellige adresser og siden 1994 været et samarbejde mellem de fire kirker i Slagelse.


Stillingen er på 15 timer om ugen.

Lederen har ansvar for Kaffestuens økonomi og regnskab, er koordinator

for vagtplan og er tovholder for øvrige aktiviteter.

Erfaring inden for diakoni eller socialt arbejde er en fordel.

Slagelse Menighedspleje søger en aktiv, kreativ og empatisk leder, der i samarbejde med Menighedsplejens bestyrelse og de frivillige medarbejdere vil være med til at videreudvikle og udforme visioner for Stedet som mødested for flere aldersgrupper.

En leder der kan skabe fællesskaber mellem gæster og medarbejdere.


Den nuværende daglige leder, som har været konstitueret i stillingen i næsten 2 år, ønsker at stoppe med udgangen af 2018.


Stedet er primært en café med dagligt op mod 25 gæster.

Den daglige leder skal primært være til stede i åbningstiden, som er kl. 14-17 mandag til fredag.

Til Stedet  er der tilknyttet mellem 25 og 30 frivillige medarbejdere, som hver har en vagt i

åbningstiden hver 2. uge.


Når man har vagt, har man som vært ansvaret for at tage gæstfrit imod alle, der kommer ind ad døren og sørge for at tilbyde kaffe, te, vand, sodavand og en ostemad til billige priser. Værterne har dagens køkkentjans og sørger for, at der er ryddeligt og pænt ved lukketid. Hver 3. måned afholdes medarbejdermøder, hvor der gives relevant information, og hvor medarbejderne skriver sig på vagtplaner for de kommende 3 måneder.

Der afholdes forskellige aktiviteter i og udenfor huset, bl.a. fællesspisninger, besøg i det lokale amatørteater Krabasken og årlige udflugter.

Den daglige leder har ansvaret for rengøringen, som hovedsagelig foretages af en ansat medarbejder.

Den daglige leder sørger for indkøb, udarbejder regnskab for Kaffestuen og er ansvarlig for økonomien. Den daglige leder er desuden tovholder for øvrige aktiviteter i huset.

Den daglige leder skal have øjne og ører åbne for trivsel og atmosfære i hverdagen og være med til at byde nye gæster og medarbejdere velkommen.

Lønnen udgør 9.200,- kr. pr. måned + 1% ferietillæg årligt.

Der ydes 5 ugers ferie plus 5 særlige feriefridage.

Der indbetales 120 kr. månedligt til ATP fra Menighedsplejen.

Lønnen udbetales månedsvis bagud og reguleres efter aftale i henhold til reguleringsprocenten fra cirkulæret vedr. de kirkelige lønninger.

Yderligere information kan fås hos

formanden for Slagelse Menighedspleje på tlf. 23 45 37 61


eller den nuværende daglige leder på tlf. 40 46 45 29.


Der er også mulighed for at møde både gæster og medarbejdere i åbningstiden – så vær velkommen indenfor.


Ansøgning stiles til:

Slagelse Menighedspleje

E-mail: 7345fortrolig@sogn.dk

eller afleveres på Sct. Mikkels Kirkekontor,

Kirkepladsen, Rosengade 4, 4200 Slagelse

senest onsdag den 14. november 2018 kl. 12.


Der forventes afholdt samtaler i uge 47,

onsdag, torsdag eller fredag.